Organi kluba

Organi Kluba managerjev Ljubljana (KML)

Klub managerjev Ljubljana (KML)

 

Skupščina KML

Skupščina je najvišji organ upravljanja Kluba. Sestavljajo jo vsi člani kluba.

Upravni odbor KML

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo Kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Predsednik KML

Predsednika Kluba izvolijo člani Upravnega odbora.

 

Trenutna sestava organov KML:

Predsednik: Primož Klemen 
Namestnik: Matjaž Fortič
Upravni odbor: Primož Klemen, Fortič Matjaž, Gerlovič Dušan, Osojnik Mojca, Remih Simona, Stanič Klara, Bokal Marko, Jagodič Marko, Novak Rajko
Nadzorni odbor: Aleš Lipičnik, predsednik, Fabčič Davor, Mavec Ivo