Predstavitev

Predstavitev Kluba managerjev Ljubljana

Klub managerjev Ljubljana (KML) je eden najstarejših slovenskih poslovnih klubov, saj deluje že več kot 25 let. Je prostovoljno, nevladno, nepolitično in neprofitno društvo, ki povezuje vodstvene delavce (managerje) in druge profile iz gospodarstva, kulture, športa in javnega sektorja.

 

Nudi zanimivo okolje za medgeneracijsko druženje, sodelovanje in izobraževanje. Ustvarja sinergijo talentov mladih ambicioznih naprednih ter zanimiva in koristna znanja in reference izkušenih.

 

Klub se povezuje in sodeluje tudi z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini. V okviru uresničevanja svojega poslanstva organizira različna srečanja in dogodke, ki so dobra priložnost za mreženje ter izmenjavo dobrih poslovnih praks.